Home January 23 2019 12:41:23 Logout
Přihlásit se / Registrovat se
Přihlásit se
Registrovat se
Reklama

Schopnosti
Ubuntu detekuje připojený hardware a ihned jej nastaví tak, aby jej šlo používat. Oproti jiným distribucím nedisponuje komplexním centrem pro nastavení hardwaru. Strategií Ubuntu je, že prostě funguje. Pokud něco nefunguje nebo je nutné opravit nastavení, vyžaduje se ruční zásah. Ten se obvykle provádí pomocí příkazů v příkazové řádce a nebo úpravou konfiguračnch souborů. Není to nic složitého, kompletní návody naleznete na wiki stránkách Ubuntu (česky).

Nastavení prostředí, spouštění služeb a další administrativní úkony se provádějí prostřednictvím jednotlivých tematicky zaměřených nástrojů. Rozlišuje se správa systému a nastavení prostředí. Pro správu systému (kam patří i instalace softwaru nebo aktualizace) je nutné zadat heslo uživatele, který má administrátorská oprávnění. V Ubuntu Linuxu de facto není superuživatel root, jako tomu je v jiných distribucích. (Ve skutečnosti existuje, ale je důkladně maskován, aby měl uživatel jednodušší život.)

Ubuntu Linux není ohrožován viry ani žádným jiným škodlivým softwarem.

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich